Share
Turistički kompleks, Srbija

Turistički kompleks, Srbija

Autor: Ljubomir Janković
Projektanti: Dušan Barudžija, Sanja Lučić

Datum: 2011
Klijent: Private
Status: Koncept dizajn
Lokacija: Silver Lake, Srbija

Info

View Project