Share
Poslovni objekat Novi Sad

Poslovni objekat Novi Sad

Autor: Ljubomir Janković
Projektanti: Dušan Barudžija, Sanja Lučić

Datum: 2011
Klijent: Private
Status: Koncept dizajn
Lokacija: Novi Sad, Srbija

Info

View Project