Share
Kafe Aleksandar, Pančevo

Kafe Aleksandar, Pančevo

Autor: Ljubomir Janković
Projektanti: Dejan Vasović, Dostana Janković

Datum: 1998
Klijent: Private
Status: Izveden enterijer
Lokacija: Pančevo, Srbija

Info

View Project