Share
Cafe, Zavala, Budva, Crna Gora

Cafe, Zavala, Budva, Crna Gora

Autor: Ljubomir Janković
Projektanti: Dejan Šundić, Branko Vukajlović, Milan Milinković

Datum: 2010
Klijent: Monterra, Mirax Group
Status: Koncept dizajn
Lokacija: Budva, Crna Gora

Info

View Project