Share
Apartmani Kamenovo, Crna Gora

Apartmani Kamenovo, Crna Gora

Autor: Ljubomir Janković
Projektanti: Stevan Šašić, Jelena Lišanin, Dušan Barudžija

Datum: 2006
Klijent: Notam System, Integrobank – Moskva
Status: Glavni projekat
Lokacija: Kamenovo, Crna Gora

Info

View Project