Share
About

Ljubomir Janković diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu 1997.god. Svoju karijeru je razvijao u više pravaca, radio je kao autor enterijera i objekata, kao kreativni direktor, direktor, projekt menadžer i vodeći projektant. Nakon završetka studija radio je dve godine na katedri za enterijer na Arhitektonskom fakultetu. Nakon toga kreirao je magazin GENIUS DOMUS, gde je dve godine radio na poziciji kreativnog direktora. 2004. osnovao je firmu 100%Design. Multidisciplinarni pristup arhitekturi kroz razna istraživanja i implementaciju projekata čini glavno glavno polje delovanja u prethodnih šest godina. Iako ga od samog početka bavljenja arhitekturom, dizajn objekata najviše okupira, najbolje rezultate postigao je kroz process projektovanja koji za cilj ima da ostvari najisplatljiviji objekat kroz atraktivan dizajn. (Cost-Effective Building). Najpoznatiji objekti na kome su uspešno realizovana istraživanja na polju dizajna su zgrade Megatrend Univerziteta na Novom Beogradu I Spa Centar u Budvi. Od novembra 2008 do januara 2010. Ljubomir je radio na nizu projekata u kompaniji Monterra na poziciji vodećeg projektanta. Svoje radove je publikovao u gotovo svim domaćim specijalizovanim magazinima koji tretiraju arhitekturu I dizajn. U period od 2002 do 2010 Ljubomir je imao više javnih nasupa u medijima. Najznačajniji intervjui su objavljeni u magazinima KVART br.15 I PRESTUP br. 22.  U ranijoj mladosti Ljubomir se vrlo uspešno bavio sportom, rukometom I tenisom. Osvojio je više značajnih priznanja u zemlji i inostranstvu.